Baza tras
Baza tras
Pogoda
Kalendarium
Grudzień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
O parku
Trasy
Galeria

NordicWalking Park „Krzeszowice”

NordicWalking Park „Krzeszowice” to sieć tras o długości 40 km do uprawiania nordic walking wytyczonych w środkowej części gminy Krzeszowice. Dla miłośników spacerów z kijkami przygotowano 4 trasy: zielona – pętla o długości 4 km; niebieska – pętla o długości 9 km; czerwona – pętla o długości 12 km i czarna – pętla o długości 15 km. Początek tras znajduje się przy Al. Solidarności w Krzeszowicach, nieopodal bramy stadionu GKS Świt. Trasy poprowadzone są chodnikami, drogami asfaltowymi, leśnymi ścieżkami, oraz dwoma historycznymi drogami: Szwedzką i Tenczyńską. Na trasach ustawiono tablice zawierające propozycje ćwiczeń do samodzielnego wykonania. Trasy posiadają punkty wspólne i pokrywają się na pewnych odcinkach. Umożliwia to dowolne wydłużanie lub skracanie przejść oraz zmianę kierunku marszu. Oferta skierowana jest zarówno do entuzjastów nordic walking, jak i do biegaczy, rowerzystów czy narciarzy biegowych. Czerwona trasa łączy Centrum Krzeszowic z Klasztorem w Czernej, umożliwia pielgrzymom alternatywny, do marszu przy ruchliwej drodze, sposób dostania się do Klasztoru i powrót do Krzeszowic. Dodatkowo w Czernej, czerwona trasa pokrywa się z czarną trasą bliźniaczego Nordic Walking Park „Dolina Racławki i Eliaszówki”.  

*********************************

Krzeszowice Nordic Walking Park

Krzeszowice Nordic Walking Park is a network of routes marked out in the commune of Krzeszowice. The park offers four routes for Nordic walking enthusiasts: green – a 4km loop; blue – a 9km loop; red – a 12km loop and black – a 15km loop. The routes begin in Solidarności Street in Krzeszowice, in the vicinity of the entrance gate to GKS Świt Krzeszowice stadium. The routes are marked out along pavements, tarmac roads, forest footpaths and two historic roads: Swedish Road and Tenczyn Road. The routes are marked with information boards containing information about basic physical exercises. The routes intersect and overlap on certain sections. This enables unlimited prolonging or shortening and changing the direction of the walks. The proposition is aimed not only at Nordic walking enthusiasts, but also at other sports’ lovers, such as runners, cyclists or Nordic skiers. The red route connects the centre of Krzeszowice with the Monastery in Czerna and offers pilgrims an alternative to walking alongside a busy road from Krzeszowice and back. Additionally, the red route overlaps the black route of the twin Eliaszówka and Racławka Valley Nordic Walking Park.

Baza tras
Baza tras
Kalendarium
Grudzień 2019
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Rankingi instruktorów
Rankingi tras